Valdemarernes borge

FOREDRAGET: MAGT OG MURSTEN - OM BORGENES OPFØRELSE OG BETYDNING I MIDDELALDEREN

 

Vordingborg var op gennem middelalderen særdeles vigtig for kongemagten - både internt i riget og overfor eksterne modstandere. Borgen var et militært støttepunkt, et ideologisk magtsymbol og en teknologisk bedrift - ikke mindst Valdemar Atterdags kolossale borg, hvor Gåsetårnet stod som det mægtigste af mange tårne.

 

Som uddybning og opfølgning på besøget på Borgcentret vil Dorthe Wille-Jørgensen foredrage dels om kongemagten i middelalderen og om borgenes rolle som magtpolitisk instrument, dels om de socioøkonomiske og teknologiske betingelser, der gjorde det muligt at opføre og drive Valdemar Atterdags imponerende teglstensborg.

 

FOREDRAGSHOLDEREN: DORTHE WILLE-JØRGENSEN

 

Museumsinspektør på Danmarks Borgcenter ved Museum Sydsjælland.

 

Har i en lang årrække ledet de arkæologiske undersøgelser på borgruinerne omkring Gåsetårnet, der var det største tårn i den borg, Valdemar Atterdag lod opføre i 1300-tallet, og som er et centralt element i Borgcentret.

 

Forfatter til en lang række artikler og flere bøger, senest "Kongens Borg - 123 års arkæologi på Vordingborg " fra 2014.