Islams Guldalder

FOREDRAGET: DEN ISLAMISKE CIVILISATION SET FRA EN FILOSOFISK OG VIDENSKABSHISTORISK VINKEL

 

Perioden fra omkring midten af 700-tallet og frem til 1200-tallet kaldes ofte for "Den islamiske guldalder". I denne periode sker en kolossal opblomstring af alle former for kultur, herunder også videnskab og filosofi. Islam kommer i denne periode under indflydelse fra den hellenistiske, videnskabelige kulturs verdensbillede og dets klassiske tankeformer, og den arabisk-islamiske civilisation danner rammen om en række filosofiske og videnskabelige studier, som fik afgørende betydning for eftertidens udvikling på det videnskabelige område i Middelhavsområdet og Europa.

 

Foredraget vil tage tilhørerne med på en kortvarig rejse gennem den islamiske civilisations fremstilling og anvendelse af videnskabelig viden, som på forskellig vis blev produceret, formidlet og videreudviklet i syrisk- og arabisktalende lærdomsmiljøer. Vi vil derigennem se nærmere på, hvad den mest kreative (men sjældent anerkendte) periode i islams historie kan fortælle os om den islamiske civilisations bidrag til filosofi- og videnskabshistorien.

FOREDRAGSHOLDERNE: JOSHUA N. SABIH og SAER AL-JAICHI

Joshua N. Sabih er dr. theol. og lektor ved Center for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) ved KU. Saer al-Jaichi er ekstern lektor og ph.D-studerende, ligeledes ved ToRS. Sammen er de, blandt meget andet, forfattere til bogen "I Averröes’ fodspor: Samtalen mellem religion og filosofi " fra 2013.