Tilmelding
Teknologihistorie C
Idehistorie B
Historie A (stx)
Andet

KONFERENCE 2 ER OVERSTÅET

Konferencen fandt sted 10.-11.3.2016 i Vejle.

 

Der er fortsat nogle stykker, hvis skole mangler at få ordnet betalingen. Det skal ske snarest. Deltagerbetalingen for konferencen er 2900 kr. Betalingen skal ske til SDE (Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle) på reg. nr. 4366, kontonr. 5007801. Indbetalingen skal mærkes "Projekt nr. 33061" i teksten - meget vigtigt.

 

NYHEDSBREV

Formularen her ved siden af bruges nu til at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Vi planlægger at skrive ud, efterhånden som projektet skrider fremad og der er nyt om en eventuel næste konference, samt ikke mindst om planerne for dannelse af en faglig forening for undervisere i teknologihistorie og idehistorie..