Workshops

Workshops torsdag og fredag d. 10.-11.3.2016

(rækkefølgen er endnu ikke afgjort)

 

1. Grundbog til idehistorie

Alex Young Pedersen og Systime er i gang med at lave en grundbog til idehistorie. Hvad kunne en sådan bog indeholde? Og hvilke cases mangler i det allerede tilgængelige materiale?

 

Workshoppens produkt skal være et dokument, der understreger hvilke typer cases og materialer, der er behov for. Spørgsmål til diskussion kunne være:

 

 • Hvilke metodiske greb mangler man at kunne illustrere?
 • Hvilke faglige indfaldsvinkler er besværlige at undervise i?
 • Hvilke perioder er svært tilgængelige

 

2. Eksamen

Både ide- og teknologihistorie har en eksamensopgave indbygget i faget - dette giver en række udfordringer. Det er således tilfældet at censor ikke tilsendes opgaven i teknologihistorie, mens dette er tilfældet i idehistorie - der er dog ikke krav om at denne indgår i bedømmelsen i hverken det ene eller andet fag. Ligeledes er der meget stor variation i hvordan opgaven udformes - særligt i graden af selvstændighed - hvilket kan lede til voldsomt forskellige eksaminationer.

 

Workshoppens produkt er en anbefaling til hvorledes eksamen med fordel kan afholdes, samt en rettesnor for censors virke. Spørgsmål til diskussion kunne være:

 

 • Er det hensigtsmæssigt at eksamensopgaven er en større skriftlig opgave?
 • Hvor høj grad af selvstændighed forventes der af eleverne relativt til formulering af opgaven?
 • Forventes det at censor har gjort sig bekendt med opgaverne - og hvordan indgår de i den videre eksamination?

 

3. Faglig forening

Fagkonsulenten har afsat 10.000,- kr. til en stiftende generalforsamling for en faglig forening i teknologi- og idehistorie. Denne generalforsamling skal således planlægges og der skal skrives et sæt vedtægter til foreningen - dette er forummet hvor det kan sættes i gang.

 

Workshoppens produkt er et sæt foreløbige vedtægter og nedsættelse af en gruppe, der arbejder med at arrangere en generalforsamling. Spørgsmål til diskussion kunne være:

 

 • Foreningens formål
 • Dato og sted til generalforsamling

 

4. Didaktik

Med udgangspunkt i de medbragte uv-forløb vil der blive diskuteret didaktiske tips og tricks, herunder brugen af forskellige metodiske greb og modeller i undervisningen.

 

Workshoppens produkt er en samling af “best-practice” forløb, der understreger teknologi- og idehistories faglige identitet. Spørgsmål til diskussion kunne være:

 

 • Hvilke metodiske tilgange gøres der brug af i idehistorie UV?
 • Hvilken rolle spiller diverse teoretiske tilgange i teknologihistorie?
 • Benyttes filosofiske analyser i teknologihistorie, i lighed med idehistorie?

 

5. Ikke-vestlig ide- og teknologihistorie

Hvilken rolle spiller ikke-vestlige teknologier og ideer i undervisningen i teknologi- og idehistorie. Er der tale om en grim ælling, der nævnes i forbifarten? En smuk svane, der stolt fremvises?

 

Workshoppens produkt er en samling af forskellige tilgange til ikke-vestlig teknologi- og idehistorie - herunder UV-forløb.

 

Spørgsmål til diskussion kunne være:

 • Hvordan får vi sikret et tilstrækkeligt materiale til ikke-vestlig historie?
 • Hvilke andre muligheder er der end den islamiske guldalder og Kina?

 

6. Time, money and history

Hvordan kan vi benytte Edgertons tilgang til teknologi- og idehistorie relativt til vores egen undervisning? Hvilke perspektiver åbnes af “The Shock of the Old”, og af hans senere arbejde?

 

Workshoppens produkt er samling af muligheder, som Edgertons arbejde åbner i undervisningen og hvordan disse effektivt kan inkorporeres.

Spørgsmål til diskussion kunne være:

 

 • Hvordan gøres materialet tilgængeligt for eleverne?
 • Hvilke begreber og metoder er særligt relevant i en gymnasiesammenhæng?