Om os

FORBEREDELSESGRUPPEN

Jørgen B. Rasmussen

Odense Tekniske Gymnasium

jrs (at) sde.dk

Peter Ruby Schmidt

Vejle Tekniske Gymnasium

prs (at) sde.dk

Søren B. Andersen

Frederikshavn Gymnasium (stx)

sbrunsholt (at) mail.dk

Erik Lund

tekstlaboratoriet (konsulent)

Erik.Lund (at) ideogteknologi.dk

KOMMISSORIET FOR PROJEKTET

Projekttitel: Indfaldsvinkler og metoder i idehistorie B og teknologihistorie C på htx

 

Baggrund og formål

Målet for dette udviklingsprojekt er at klæde fagenes undervisere bedre på til at arbejde med dels de didaktiske og faglige metoder og dels fagenes indfaldsvinkler i forbindelse med behandling af kernestoffet. Projektets fokus, som samtidig er projektets baggrund, vil være på, hvordan man bibringer eleverne en forståelse for, at en lang række metoder er ens for de to fag, og at underviserne her har mulighed for udvikle en harmonisk overgang fra det obligatoriske fag teknologihistorie C til idehistorie B. Samtidig vil det kunne give undervisere i studieretningsfaget idehistorie B inspiration til arbejdet med en række af fagets indfaldsvinkler, som harmonerer med teknologihistoriefagets metoder.

 

Middelalderen vil være det periodemæssige omdrejningspunkt for begge fag i dette projekt. Endvidere vil der være fokus på samspillet mellem teoretiske indfaldsvinkler og det forhåndenværende kildemateriale fra perioden.

 

Indhold, evaluering og deltagere

Indholdet i projektet vil være en række undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i ovenstående. Disse forløb vil blive afviklet i efteråret 2014 og vil danne baggrund for en todages inspirationskonference på (Middelaldercentret i Nykøbing Falster) Borgcentret i Vordingborg i foråret 2015. Konferencen vil både have didaktiske og metodiske input fra forskere på området samt en præsentation af erfaringerne fra de undervisningsforløb, som har været afviklet i efteråret 2014. Fokus på konferencen vil være på de metoder og indfaldsvinkler, som er nævnt i målet for projektet. Deltagermålgruppen vil være alle undervisere i de to fag.

 

Efterfølgende vil der i løbet af foråret blive udviklet nye undervisningsforløb med udgangspunkt i de første erfaringer og inspirationskonferencen. Disse forløb vil blive afviklet i efteråret 2015 og vil være en del af erfaringsgrundlaget for en afslutnings-konference (primo nov. 2015) i marts 2016, som vil blive afholdt på (Moesgård Museum ved Aarhus) Hotel Haraldskær ved Vejle. På denne konference vil resultaterne af projektet blive præsenteret og bl.a. vil fagenes fagkonsulent have mulighed for at sætte nogle perspektiver på, hvordan projektets resultater vil kunne anvendes i fagene efterfølgende. Den afsluttende konference vil have alle undervisere i fagene samt deres ledere som målgruppe.

 

Efter konferencen vil der blive udarbejdet en evalueringsrapport over projekts forløb. Rapporten vil ligge klar ultimo nov. 2015.